เครื่องควบคุมอุณหภูมิสำหรับฉีดแม่พิมพ์ ชนิดน้ำ

เครื่องควบคุมอุณหภูมิสำหรับฉีดแม่พิมพ์ชนิดน้ำ ใช้สำหรับการจัดหาน้ำร้อนที่อุณหภูมิคงที่สำหรับแม่พิมพ์ฉีดความร้อนที่อุณหภูมิ 180 ℃ ตัวควบคุมอุณหภูมิน้ำเหล่านี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในงานอุตสาหกรรมเช่นการฉีดขึ้นรูปการอัดขึ้นรูปการฉีดขึ้นรูปการฉีดขึ้นรูปการอัดขึ้นรูปการเทอร์โมฟอร์มการอัดขึ้นรูปการรีดแผ่นการแปรรูปสายเคเบิลและอื่น ๆ