เครื่องควบคุมความร้อนแม่พิมพ์อย่างต่อเนื่อง

เครื่องควบคุมอุณหภูมิความร้อนแม่พิมพ์อย่างต่อเนื่อง มีความสามารถในการกำหนดระยะเวลาการทำงานของวาล์วหัวฉีดในระบบทางวิ่งร้อนและเลือกเปิดหรือปิดประตูวาล์วแต่ละบาน เพื่อให้วัสดุเติมช่องว่างตามลำดับและให้การควบคุมกระบวนการฉีดเป็นไปอย่างแม่นยำ ลูกกลิ้งแม่พิมพ์ตามลำดับใช้ในการฉีดขึ้นรูปและการใช้งานการควบคุมลำดับอัตโนมัติ