เครื่องบดย่อย

เครื่องบดย่อยใช้เพื่อบดและบดวัสดุที่ย่อยสลายพลาสติกและชิ้นส่วนที่ถูกปฏิเสธจากการฉีดขึ้นรูปการอัดขึ้นรูปการขึ้นรูปยางและกระบวนการขึ้นรูปอื่น